سولفات باریم

صفحه اصلی/سولفات باریم
سولفات باریم 2019-09-02T08:46:15+04:30

سولفات باریم

سولفات باریوم ؛ ماده حاجب مثبت غیریونی از نوع معدنی است که بطور وسیع در رادیولوژی و CT برای قسمتهای مختلف دستگاه گوارش کاربرد دارد. این ماده طعم خنثی دارد و به راحتی در آب حل می شود،به دلیل داشتن عدد اتمی بالا کنتراست بالایی دارد.سولفات باریم غیرقابل جذب بوده و در آب بصورت قطب+ و – در نمی آید. (غیرمحلول درآب) این ماده به آسانی در دسترس بوده و ارزان قیمت می باشد، به راحتی از مسیر گوارش عبور کرده و مخاط رابه خوبی آغشته می کند و در کانال گوارشی باعث تحریک  نمی گردد.سولفات باریم برای دستگاه گوارش فوقانی، به روش بلع و برای دستگاه گوارش تحتانی (کولون)، به روش تنقیه بکار می رود. وزن مولکولی آن 4/233 و وزن مخصوص 5/4 و ساختمان مولکولی آن کریستالهای لوزی شکل می باشد.سولفات باریم بهترین ماده حاجب دستگاه گوارش است، پایداری مواد ترکیبی آن طوری است که در طول مسیر، ترکیبات آن از هم جدا نشده و تغییری در آن ایجاد نمیشود.این ماده قبلاً به عنوان ماده حاجب بصورت استریل در بیمارانی که به ید حساسیت داشتند برای بررسی مثانه و مجرای ادراری بکار می رفت.برخی از پزشکان نیز از سولفات باریم تمیز برای برونکوگرافی استفاده میکردند، چون سیستم Clearance  ریه آنرا تمیز می کند، مشروط براینکه فرد بیمار جوان و ریه سالم داشته باشد.محصولات عرضه در بازار این ماده بسیار متنوع بوده بطوریکه ترکیبات اضافی متعدد بمنظور بهبود خواص سوسپانسیون، خوشمزه کردن، توانایی درپوشش دادن جدار لوله گوارش و … بکار برده میشود.

استعلام قیمت سولفات باریم