کلراید باریم

صفحه اصلی/کلراید باریم
کلراید باریم 2019-09-03T11:20:44+04:30

کلراید باریم

کلرید باریم یک ترکیب معدنی با فرمول BaCl2 است . یکی از متداول ترین نمک های حلال در آب باریم به شمار می رود . نظیر سایر نمک های باریم ، این ترکیب سمی و رنگ سبز – زرد رنگی به هنگام سوختن ایجاد می کند . هم چنین رطوبت دوست است .این ترکیب معدنی در دو شکل ( پلی مورف ) کریستاله می شود . یک شکل دارای ساختار فلوئوریت مکعبی ( CaF2 ) و دیگری ساختار  orthorhombiccotunnite (PbCl2) . هر دو پلی مورف ها ارجحیت یون بزرگ Ba2+ را برای کسب اعداد کوردیناسیون بزرگتر از 6 در خود جا داده اند . کوردیناسیونBa2+  در ساختار فلوئوریت 8 و در ساختار دیگر 9 است . زمانی که ساختار کوتونیت BaCl2 تحت فشار 7–10 GPa قرار می گیرد ، به یک ساختار سوم تبدیل می شود ، یک فاز مونوکلینیک بعد از کوتونیت . عدد کوردیناسیون Ba2+ از 9 به 10 افزایش پیدا می کند .به عنوان یک نمک حلال ، ارزان قیمت باریم ، کلرید باریم کاربرد های فراوانی در محیط آزمایشگاهی دارد . از آن به شکل متداولی به عنوان یک تست برای یون سولفات استفاده می شود . در صنعت ، کلرید باریم استفاده ی زیادی در تصفیه ی محلول برین ( brine ) در پایگاه های تولید کلر و هم چنین در ساخت نمک های تصفیه حرارتی ، سخت کردن فولاد ، در تولید رنگ دانه ها و در تولید سایر نمک های باریم ، دارد . از BaCl2  هم چنین در آتش بازی برای ایجاد یک رنگ سبز روشن استفاده می شود . گرچه ، سمیت آن جنبه های کاربردی اش را محدود می کند .

استعلام قیمت کلراید باریم