اسید فسفریک

صفحه اصلی/اسید فسفریک
اسید فسفریک 2019-08-19T10:31:05+04:30

اسید فسفریک

مایعی بی‌رنگ، شفاف، بدون بو و دارای طعم تند که از جمله پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی در صنعت به شمار می‌آید. اسید فسفریک، اسید ضعیفی بوده و این ماده جزو مواد معدنی و متعلق به گروه اسیدها می‌باشد.

اسید فسفریک صنعتی و خوراکی دو گرید مختلف از این ماده می باشند. در حالت تجاری فسفریک اسید با خلوص 85% و به صورت محلول تولید می شود. اسید در این حالت به صورت مایعی بی‌رنگ، فاقد بو و غیر فرار است. اگرچه فسفریک را نمی‌توان اسیدی قوی دانست ولی با این وجود در خلوص 85 درصد خاصیت خورندگی دارد.

اسید فسفریک مانند اسید نیتریک یکی از ترکیبات اولیه مهم در ساختن کودهای شیمیایی است. با افزایش روزافزون جمعیت جهان و نیاز فراوان به تامین غذای این جمعیت رو به رشد استفاده از کودهای شیمیایی یکی از مهم‌ترین عوامل حاصل‌خیزی خاک و تولید محصول بیشتر می‌باشد، و با تقاضای روز افزون اینگونه حاصل‌خیزکننده‌ها توسط کشاورزان و باغداران تولید مواد اولیه این کودها در اشل صنعتی و همچنین یافتن روش‌های نوین و بهتر برای تولید اقتصادی‌تر، از دغدغه‌های شیمی صنعتی می‌باشد.

در روش صنعتی اسید فسفریک را طوری تغلیظ می‌کنند که در طول آن سولفات‌ها و فسفات‌ها رسوب کرده و جدا شوند. این فرایند از نظر شیمیایی قابل قبول است. اگر اسید فسفریک برای مواد غذایی تولید شود باید عاری از آرسنیک، وانادیوم و فلوئوریدها باشد و مقادیر آهن نیز کاهش داده شود.

خواص اسید فسفریک

فسفریک اسید خوراکی به‌عنوان ماده افزودنی در نوشابه‌های گازدار کاربرد دارد و در تولید کودهای شیمیایی، پاک‌کننده‌های صابونی و غیرصابونی، تصفیه آب، خوراک دام و داروسازی از این ماده استفاده می‌شود.

فسفریک اسید ماده‌ای آلی غیرسمی است که در صورت خالص بودن در شرایط عادی دما و فشار جامد می‌باشد. این ماده مولکولی قطبی دارد و بنابراین در آب محلول است.

عدد اکسایش فسفر در فسفریک اسید برابر 5 است و این اسید دارای مراحل تفکیک زیر در آب می‌باشد:

H3PO4(s) + H2O(l) H3O+(aq) + H2PO4−(aq) Ka1= 7.25×10−3

H2PO4−(aq)+ H2O(l) H3O+(aq) + HPO42−(aq) Ka2= 6.31×10−8

HPO42−(aq)+ H2O(l) H3O+(aq) + PO43−(aq) Ka3= 3.98×10−13

خواص فیزیکی و شیمیایی اسید فسفریک

حالت فیزیکی: مایع

شکل فیزیکی: مایع غلیظ

رنگ و بو: اسید فسفریک خوراکی( بی‌رنگ، شفاف و بدون بو)، اسید فسفریک صنعتی(‌ سبز تیره و بدون بو)

اسیدیته- pH: 5/1( اسید فسفریک 1/0 نرما) و 2 – 2/2( اسید فسفریک 1٪)

حلالیت در آب: ‌به‌طور کامل در آب حل می‌شود.

حلالیت در حلال‌های آلی: در اتانول قابل حل است.

وزن مخصوص نسبت به آب( دانسیته): 658/1( محلول 85٪)، 573/1( محول 75٪) در دمای 25 درجه سانتی‌گراد

دمای خودآتش‌گیری: آتش نمی‌گیرد

حد انفجار پایین و بالا و نقطه اشتعال: این ماده قابل انفجار نیست و نمی‌سوزد

نقطه ذوب: 21 درجه سانتی‌گراد

نقطه جوش: 158 درجه سانتی‌گراد

گران‌روی: 140( 100٪) سانتی‌پواز

فشار بخار: 004/0 کیلو پاسکال( 3٪ میلی‌متر جیوه، غلظت 100٪)، 29/0 کیلوپاسکال( 18/2 میلی‌متر جیوه، غلظت 85٪)

 

غلظت اسید فسفریک

اسید فسفریک تا غلظت‌های 85% کاملا مایع است و به همین دلیل غلظت 85% معمولا ماکزیمم غلظت برای محلول‌های صنعتی است    ( 0- 30 درجه). اسید فسفریک خاص که جامد بوده با حرارت دادن، اسید پلی فسفریک تولید می‌کند.

استعلام قیمت اسید فسفریک

 آنالیز و مشخصات اسید فسفریک