اکسید آهن

صفحه اصلی/اکسید آهن
اکسید آهن 2019-08-21T04:31:07+04:30

اکسید آهن

اکسید آهن ترکیبی شیمیایی است که از آهن و اکسیژن تشکیل شده است. روی هم رفته حدود 16 نوع اکسید آهن و اکسی هیدروکسید وجود دارد. این اکسید در بسیاری از فرآیندهای طبیعی بیولوژیکی و ژئولوژیکی نقش مهمی را ایفا می کند و توسط انسان به صورت گسترده ای به عنوان سنگ آهن، رنگدانه، کاتالیزور در ترمیت مورد استفاده قرار می گیرد.اکسیدهای آهن با جرم مولی ۲۳۱٫۵۳۳ g/mol بوده و شکل ظاهری این ترکیب، پودری سیاه رنگ است. فرمول کلی این ترکیب Fe3O4 است. دو ترکیب دیگر، یکی اکسیدآهن دو ظرفیتی(FeO)، ترکیبی کمیاب بوده و دیگری اکسیدآهن سه ظرفیتی با فرمول(Fe2O3) در شیمی به نام هماتیت معروف است و در متنهای کهن فارسی به نام شادنه آمده است.

استعلام قیمت اکسید آهن