سولفات آهن

صفحه اصلی/سولفات آهن
سولفات آهن 2019-09-02T08:38:52+04:30

سولفات آهن

• اسامی مترادف با سولفات آهن : زاج سبز ، ویتامین گیاه و خاک ، Iron sulfate ، سولفات کشاورزی.

• فرمول شیمیایی : Fe2(SO4)3 ، FeSO4 .

• گرید محصول : 1. سولفات آهن صنعتی 2. سولفات آهن آزمایشگاهی.

یکی از ریز مغذی مهم و مفید و ضروری کشاورزی

فرمول شیمیایی سولفات آهن کریستال: FeSO4.7H2O با خلوص  ۱۸%

فرمول شیمیایی سولفات آهن  پودری: FeSO4.H2O   با خلوص   ۲۰%

وجود آهن (Fe) در ایجاد و نگهداری کلروفیل و تولید کربوهیدراتها  حیاتی بوده و فقدان آن در گیاهان، باعث از بین رفتن کلروفیل و در نتیجه زردی برگها و کاهش فتوسنتز می شود.

استعلام قیمت سولفات آهن