کربنات باریم

صفحه اصلی/کربنات باریم
کربنات باریم 2019-09-03T06:47:10+04:30

کربنات باریم

کربنات باریم به دو شکل موجود می باشد : 1 .کربنات باریم طبیعی یا ویتریت 2 .کربنات باریم سنتزی.  دیگر ترکیب مهم باریم، سولفات باریم یا باریت است. این ماده در سیستم اورتورومبیک متبلور می شود. وزنآن 4/35 گرم بر سانتی متر مکعب، جالی شیشه ای و گاهی صمغی می باشد. ویتریت به رنگ سفید، متمایل به زرد وخاکستری با رنگ خاک سفید و بلورهای شفاف تا نیمه شفاف می باشد. این کانی معمولا نسبت به باریت کمیاب بوده و غالبا رگه های گالن را همراهی می کند و با اسید سولفوریک تبدیل به سولفات باریم می شود. کربنات باریم یا ویتریت به صورتهمراه ، در معادن باریم وجود دارد ولی کربنات باریم سنتزی ، تولید صنعتی داشته و به صورت یک محصول تولیدی در واحدهای صنعتی تولید شده و عرضه می شود.

استعلام قیمت کربنات باریم

آنالیز و مشخصات کربنات باریم